Welkom op mijn website.

Mijn naam is Bart Vanthournout.

Ik ben licentiaat in de psychologie en een erkend psychotherapeut. Ik volgde een driejarige opleiding systemische psychotherapie (Interactie-Academie, Antwerpen) en ben lid van de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeeminterventie.
Ik heb ruim 24 jaar ervaring als gesprekstherapeut, zowel ambulant (Brugge) als residentieel (Gent).

Ik ben 54 jaar, getrouwd met Lieve Vanherle en samen hebben we drie kinderen.

Wanneer kiezen voor gesprekstherapie?

Mensen kiezen voor gesprekstherapie om verschillende redenen.

Het kan gaan om piekergedachten, angst, depressieve stemming, een gevoel van leegte, futloosheid, onzekerheid, enz. Sommige mensen hebben meer specifieke klachten, zoals dwanggedachten en/of dwanghandelingen (bijvoorbeeld smetvrees), eetproblemen, een fobie, enz.

Vaak komen depressieve of angstgevoelens voor zonder dat men die onmiddellijk kan plaatsen of begrijpen. Mogelijke oorzaken zijn relatieproblemen, opvoedingsperikelen, burn out, bemoeilijkte omgang met anderen (bijvoorbeeld vanuit een gevoel steeds tekort te schieten of afgewezen te worden).

Indien deze problemen u verhinderen om goed te functioneren, kan gesprekstherapie u helpen.

U kan ook bij mij terecht met vragen rond partnerrelatie of gezinsproblemen.

Gesprekstherapie, individueel of partnerrelatie kan opgestart worden na doorverwijzing van een arts, paramedici (vb. kinesitherapeut), of natuurlijk ook op eigen initiatief.

Hoe gaan we van start?

 

Het eerste gesprek

Gesprekstherapie is geen vanzelfsprekende keuze. Een kennismakingsgesprek kan vele misverstanden en onzekerheden wegnemen. Hierin gaan we samen na of gesprekstherapie aangewezen is. Indien u beslist om de gesprekstherapie op te starten, wordt in overleg met u uw huisarts hiervan op de hoogte gebracht.


Duur van een gesprek

• Individueel gesprek (vanaf 21 jaar): maximum 50 minuten
• Partnerrelatiegesprek tot anderhalf uur


Kostprijs van een gesprek

• 55 euro voor een individueel gesprek
• 65 euro voor een partnerrelatiegesprek.

Soms is er een (beperkte) tegemoetkoming door het ziekenfonds. We bekijken de mogelijkheden in het eerste gesprek.

 

Systeemtherapie

Gesprekstherapie vanuit de systeeminvalshoek leert u omgaan met invloeden zowel vanuit de omgeving als van binnenuit (gedachten, emoties). We zoeken samen hoe u er beter vat op krijgt. Systeemtherapie is dus meer dan ondersteuning en inzicht geven.

In de therapie staan we vaak stil bij de omgang met uzelf en de mensen rondom u. Dit kan soms confronterend zijn. Daarom is een goede therapeutische relatie belangrijk, een relatie waarin u zich veilig voelt en waarin u zich open kunt opstellen.

De algemene doelstelling van de gesprekstherapie is u te helpen weer greep te krijgen op uw leven. U leert om vanuit eigen kracht keuzes te maken in relatie tot mensen rondom u.

Contact

Bart Vanthournout
Malelatenstraat 2
8310 Sint-Kruis (Brugge)

0499 84 35 67

info@bart-vanthournout.be

Title